Duurzaam werken: wat is het en hoe doe ik het?

Duurzaam werken: wat is het en hoe doe ik het?

Inmiddels zijn we allemaal bekend met het fenomeen ‘het nieuwe werken’ waarbij menselijk en digitaal kapitaal optimaal worden ingezet. Een aspect dat daarmee verweven is, is duurzaamheid, want naast sociaal kapitaal wordt er ook een nadruk gelegd op ecologisch kapitaal door bijvoorbeeld voor minder autoverkeer te zorgen. Op langer termijn gaat duurzaam werken een steeds belangrijker aspect vormen van het nieuwe werken. Niet alleen is duurzaam werken op langer termijn goedkoper, ook is het mens- en milieuvriendelijker. Maar wat is duurzaam werken precies en hoe incorporeer je het in je bedrijfsvoering?

Wat is duurzaam werken?

Duurzaam werken is een nieuwe manier van werken waarbij niet alleen waarde wordt gehecht aan monetair kapitaal maar ook - en juist - aan sociaal en ecologisch kapitaal. Concreet houdt dit in dat je bedrijf er meer aan doet om milieuvriendelijk te opereren omwille van moeder natuur. Daarnaast wordt ook meer gefocust op de mens als doel op zich, in plaats van middel om winst te behalen.

Waarom duurzaam werken?

Vanuit het kapitalistische systeemdenken kan duurzaam vrij absurd in de oren klinken: uiteindelijk is winst toch het doel, dus waarom zou je mens en natuur als doel op zich beschouwen?

Ten eerste is het een stukje levensbeschouwing dat erbij komt kijken om de gedachtegang van duurzaam werken te doorgronden. Er is geen beëdiging van moraalridderschap vereist: het zit ‘m vooral in het natuurlijk gegeven dat de wereld kleiner is en onze impacten op de wereld groter worden. Beseffende dat je onderdeel uitmaakt van één wereld die best fragiel is, maakt het helemaal niet zo gek om mens en natuur als doel op zich te beschouwen. Sterker nog, het is een veel natuurlijker en tastbaarder principe dan de abstractie van winstmaximalisatie, zeker wanneer je bedenkt dat we evolutionair gezien gericht zijn op het voortbestaan van onze ‘soort’.

Redenerend vanuit het kapitalistische denksysteem valt daarnaast vooralsnog iets te zeggen voor voornoemde principes. Duurzaam werken is op langer termijn namelijk goedkoper omdat er geen schaarse en aldus dure grondstoffen worden gebruikt. Daarnaast kan je met het recyclen van grondstoffen in feite een circulair model bouwen dat minder afhankelijk is van prijzige inkopen. Ook is er een verband gebracht tussen een groen kantoor en tevredenheid van werknemers: hoe groener het kantoor, hoe tevredener te werknemer en hoe hoger de productiviteit.

Hoe start je een duurzaam bedrijf?

Er zijn diverse manieren waarbij duurzaam werken: als een bedrijf nog in oprichtingsfase zit, is het makkelijker te incorporeren omdat dan nog een heel imago en bedrijfsvoering opgebouwd moeten worden. Dat geeft veel ruimte voor alternatieve werkwijzen die een frisse kijk geven op het ondernemerschap. Zo kan je ‘from scratch on’ bepalen hoe jij precies gaat bijdragen aan een circulaire economie: hoe regel je afvalmanagement zodat om vervuiling te minimaliseren? Hoe spoor je werknemers aan om minder vaak de auto te pakken? Waar gaat je kantoor zich vestigen: ga je een pand retrofitten, restaureren of kies je voor een nieuw pand van duurzame materialen zoals containers? Wat zijn je doelstellingen; zijn die ook ecologisch en sociaal van aard? Met wat voor bedrijven ga je samenwerken? Hoe ga je energie opwekken of besparen? Ga je bijdragen aan meer groen door bijvoorbeeld een daktuin aan te leggen? Het zijn diverse vragen waar je rekening mee kan houden bij het starten van een bedrijf waarin duurzaam wordt gewerkt

Bestaand bedrijf duurzaam omscholen

Ook binnen bestaande bedrijven kan je voor een duurzame bedrijfscultuur zorgen door aanpassingen door te voeren. Deze lijken op het eerste gezicht duur, maar men vergeet vaak dat duurzame oplossingen vaak de meest goedkope zijn omdat ze een beroep doen op reeds bestaande hulpbronnen. Zeker op langer termijn blijkt een duurzame bedrijfsvoering er voordelig te zijn. Maar waar te beginnen?

Kleine aanpassingen zoals het aanschaffen van recyclebare bureaustoelen die een garantietermijn van 10 jaar of langer hebben (de World Chair bijvoorbeeld) zorgen ervoor dat je minder afval creëert. Ook door meer planten op kantoor te zetten zorg je voor een omgeving die beter leefbaar is voor mens en milieu dankzij extra zuurstofaanmaak. Door afvalmanagement te regelen met particuliere bedrijven die afval scheiden maak je ook een erg groot verschil. Veel gemeentes verbranden afval namelijk omdat ze lopende contracten met energiemaatschappijen, wat zeer milieuvervuilend is. Zet een besparingsmodus op alle computers en geef voorlichtingen over duurzaamheid aan je werknemers zodat ook zij bewuster met de omgeving omgaan. Heb je veel mensen van ver naar werk komen? Laat ze dan iets vaker thuiswerken - dit bespaart een hoop CO2-uitstoot. En spoor degenen dichtbij werk aan om de fiets te pakken door middel van bedrijfsfietsen in plaats van -auto’s. Het zijn geen rigoureuze stappen maar ze maken wel een groot verschil!

Het duurzame werken is het nieuwe werken

Meegaan met de tijd doe je door mee te gaan met een organische bedrijfsvoering die goed is voor zowel mens als milieu. Het is zoveel meer dan een strijd om goodwill: het is een strijd die intrinsiek gaat om een betere wereld waar ook jij deel van uitmaakt. The time is now! Hoe draag jij bij aan een betere wereld?
Reactie plaatsen