Hoe de inrichting van de werkomgeving kan bijdragen aan tevreden werknemers

Hoe de inrichting van de werkomgeving kan bijdragen aan tevreden werknemers

Hoe hou je als werkgever de werknemer vitaal, tevreden en tevens productief? Het is een lastige vraag waar uiteraard verschillende aspecten bij komen kijken. Zo is uiteraard belangrijk hoe je als werkgever met de werknemer omgaat, in hoeverre er hiërarchische verhoudingen en op welke manier je verantwoordelijkheden bij de werknemer legt. Ook de werkomgeving kan veel invloed uitoefenen op de werknemer. Hoe kan je in de praktijk zorgen voor een prettige, leefbare werkomgeving voor jouw werknemers?

Zorg voor frisse lucht

Op basis van experimenten is een relatie vastgesteld tussen luchtkwaliteit en ontevredenen. Hierbij is als waarneming de menselijke neus gebruikt die gevoelig is voor geuren en chemicaliën: hoe onzuiverder de lucht, hoe meer ontevredenen. Ook tussen het percentage ontevreden, de productiviteitsverandering en het temperatuurverschil tussen inblaas- en ruimtelucht bestaat een verband, waaruit geconcludeerd kan worden dat slechte luchtkwaliteit in het binnenklimaat een negatieve uitwerking heeft op productiviteit.

De oplossing: hou de ruimtes goed door lucht door het raam open te zetten. In een ruimte zonder ramen is van belang dat je een goed ventilatiesysteem incorporeert. Plaats planten: deze zuiveren de lucht!

Zorg voor goede akoestiek

Lawaai is een van de belangrijkste elementen in gebouwen die het welzijn alsook het concentratievermogen en daarmee productiviteit aantast. Waar moet je aan denken bij lawaai? Dat is in feite elk geluid dat ons hindert; het is dan ook een erg subjectief begrip dat niet met een decibelmeter is te definiëren. Geluidsbronnen die dit teweeg kunnen brengen zijn mensen, kantoorapparatuur, gebouwinstallaties en geluid van buiten.

De oplossing: investeer in akoestische geluidspanelen tussen bureaus. Deze maken dat er in de nabijheid eerder wordt gesproken van achtergrondgeluid dan storend geluid op de voorgrond. Ook tapijt en een goede isolatie van de muren van belang. Daarnaast is een indeling van ruimtes per activiteit van belang. Maak een aparte ruimte voor de afdeling Klantenservice ten opzichte van bijvoorbeeld de afdeling Marketing.

Go green: kies voor een groene omgeving

Uit onderzoek blijkt dat een groene werkplek de productiviteit en tevredenheid met 15% verhoogt. Een onderzoek heeft uitgewezen dat de investering in planten zich uitbetaalt door een betere kwaliteit van leven voor werknemers en een hogere productiviteit. Hoe kan dit? Ten eerste zorgen planten voor een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. Vooral op harde vloeren absorberen planten veel geluid. Ook zijn planten in visueel opzicht prettig, waardoor al met al een positievere lading wordt toegevoegd aan de ruimte en de psyche van de werknemers.

Conclusie: maak het de zintuigen prettig

Zoals uit bovenstaande analyse blijkt is lucht (geur), lawaai (gehoor) en zicht (planten) van cruciaal belang voor een betere werkomgeving. Prikkel deze zintuigen positief en zie zelf de verandering; niet alleen voor monetair kapitaal maar ook en vooral voor sociaal kapitaal.
Reactie plaatsen