De voordelen en nadelen van een 9-tot-5-mentaliteit

De voordelen en nadelen van een 9-tot-5-mentaliteit

Een 9-tot-5-mentaliteit wordt vandaag de dag gezien als iets wat steeds minder van deze tijd is. Het nieuwe werken - waarbij juist wordt afgeweken van een conventioneel tijdsschema - heeft met zijn intrede een nieuw tijdperk ingeluid: een tijdperk waarbij een 9-tot-5-mentaliteit blijkt geeft van een conservatisme. Ondanks het feit dat het nieuwe werken veel voordelen heeft, zijn er legitieme redenen om toch een 9-tot-5-mentaliteit te hebben. Bekijk hier de voor- en nadelen op een rijtje.

De voordelen van 9-tot-5-werken

Behoefte aan routine en een gedeelde identiteit


Het belangrijkste argument voor een 9-tot-5-mentaliteit is sociaal alsook evolutionair van aard. We hebben als mens namelijk behoefte aan routine - een stramien te midden van alle chaos die het leven kenmerkt. Een vaste routine maakt het leven voorspelbaarder en veiliger, waardoor we als mensen meer houvast hebben (en aldus een grotere kans hebben op overleven). Ook is het zo dat we behoefte hebben aan een gedeelte identiteit met onze naasten, zodat we een band kunnen scheppen. Het 9-tot-5-denken zorgt dus voor meer sociale cohesie en is vanuit evolutionair perspectief erg logisch en natuurlijk.

Onderling overleg


Omdat iedereen tegelijkertijd aanwezig is, kan je ook iedere gemakkelijker bereiken. Hierdoor is betere communicatie mogelijk en kunnen problemen gemakkelijker worden besproken en opgelost. Er is dus meer efficiency die alles draaiende houdt en het werk menselijk maakt. Omdat we sociaal onderlegd zijn doet het ons ook goed om contact te onderhouden met de mensen om ons heen.

Sociale controle


Als leidinggevende is het makkelijker om te controleren wie zich op welke manier opstelt binnen het bedrijf. Het overzicht is eenmaal beter omdat iedereen binnen een bepaald tijdsbestek kan overzien hoe een werknemer zich gedraagt alsook functioneert. Je laat dan ook als werknemer zien dat je daadwerkelijk bezig bent.

De nadelen van 9-tot-5 werken

Tijdverspilling en milieuvervuiling


Tegen een 9-tot-5-mentaliteit zijn ook bezwaren te brengen. Ten eerste gaat iedereen tegelijk de deur uit en ook tegelijk naar huis; hierdoor gaat iedereen massaal de weg op met vervelende, tijdrovende files als gevolg die ook nog eens een uitwerking hebben op ons humeur. Door flexibel te werken kan je meer tijd besparen die je kan doorbrengen met vrienden, familie of simpelweg jezelf.

Daarnaast stimuleert een 9-tot-5-mentaliteit deze dagelijkse CO2-pelgrimage van en naar werk. Dit is ontzettend vervuilend voor het milieu en kan opgelost worden door flexibeler te werken en ook thuis te werken op diverse tijden.

Meer sociaal dan prestatiegericht oordeel


Omdat van 9 tot 5 naar werk gaan een hele sociale happening is, zijn het dan ook sociale indrukken die leidend zijn voor de oordeel over de werknemer. De sociale controle is dus gecamoufleerd in menselijke trekken als empathie en sympathie, hetgeen manipulerend kan zijn. Door men op flexibele tijden thuis te laten werken kan je daadwerkelijke prestaties meten op basis van inzet en niet op basis van sociaal voorkomen. Deze werkwijze is eerlijker en efficienter.

Minder goede concentratie


Een 9-tot-5-ritme kan heel onnatuurlijk aanvoelen. Denk bijvoorbeeld aan de middagdip waar menig 9-tot-5-werker mee te maken krijgt. Je hebt eenmaal sommige momenten van de dag waarop je je minder goed kan concentreren en ook minder goed presteert. Door flexibel thuis te werken kan je zelf kiezen wanneer je iets afmaakt, waardoor je werken prettiger voor jezelf maakt en productiever voor het bedrijf.
Reactie plaatsen