Wat zijn de bezwaren tegen het nieuwe werken?

Wat zijn de bezwaren tegen het nieuwe werken?

Op dit moment maakt het nieuwe werken nog steeds een vlucht. De trend zet snel door en uit diverse onderzoeken blijken de voordelen. Dit zijn echter vaak onderzoeken van bedrijven als Microsoft:bedrijven die baat hebben bij positieve tendensen van het nieuwe werken. Er zijn dan ook tegengeluiden te horen. De beschadigde belangen zijn bij zowel de werknemer als werkgever te bespeuren.

Nadelen voor de werknemer:


De inrichting thuis is vaak van onvoldoende kwaliteit om verantwoord te werken. De wet schrijft voor dat werkgevers verplicht zijn zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving, maar het is lastig om deze zorg op je nemen wanneer de afstand groot is. Als werknemer kan je ervoor kiezen om onderuitgezakt op de bank te werken of aan de keukentafel, zonder dat de werkgever hier invloed op kan uitoefenen.
Het nieuwe werken brengt ook het gevaar van een burn-out en stress met zich mee door onduidelijke afspraken. Je werkt namelijk op basis van output: je prestaties - en niet de hoeveelheid tijd - zijn de maatstaf. Dit is vrij moeilijk toe te passen wanneer je je gaat afvragen hoe die prestaties te meten zijn. Stel, je voert orders door: je kan afspreken 10 orders per dag te verwerken. Maar wat als één order uit 100 elementen bestaat en de ander uit 1 element? Dat maakt prestaties meten lastig en kan de druk hoog leggen.

De werktijden zijn flexibel, waardoor werk en privé nog wel eens door elkaar heen lopen. Het is uiteraard erg prettig dat je bijvoorbeeld je kind rustig naar school kan brengen en daarna aan de slag kan, in de middagpauze je kind kan ophalen en ‘s avonds gezellig op tijd samen kan eten. Je bent dan alleen wel geneigd om ‘s avonds ook te werken en minder rustmomenten voor jezelf in te lassen. Dit kan storend zijn omdat het lastig te organiseren is.

Voor een hoop mensen is het nieuwe werken een vorm van isolement. Je hebt namelijk elke keer weer een andere werkplek en dat geldt ook voor je collega’s die je voorheen wel elke dag zag. De vastigheid barst los en je vaste contacten op werk verwateren. Op veel plekken werk je aldus alleen en dit kan leiden tot isolement. Een spontane ontmoeting met een collega bij het koffiezetapparaat zit er thuis dan ook niet in.
Nadelen voor de werkgever:

De kosten voor omzetting zijn hoog. Natuurlijk is het voordelig dat je minder werkplekken nodig hebt, maar wanneer je een huurcontract hebt dat nog 8 jaar loopt, dan steek je veel kosten en moeite in een werkplek waar de bezetting daalt. Stel, er werken 200 werknemers in een bedrijf, waarbij door het nieuwe werken 50 plekken leeg komen te staan. Deze plekken worden alsnog schoongemaakt en het licht blijft er ook aan staan; dit is een prijzige keuze.

Informele contacten zijn weg terwijl deze juiste van grote waarde zijn. Met informele contacten kan je beter peilen hoe een werknemer functioneert en of deze binnen je team past.

De thuiswerker moet opgeleid worden om thuis te kunnen werken. Dit is lastig aangezien continu op afstand begeleiden veel tijd en moeite kost. Uiteindelijk wil je ervan uitgaan dat de werknemer autonoom kan functioneren vanuit huis, terwijl dit lang niet altijd het geval is.

Een stukje betrokkenheid verdwijnt: de sociale cohesie neemt af omdat je elkaar minder ziet. Hierdoor ben je minder op de hoogte van wat er gebeurt en wat de mijlpalen zijn binnen een bedrijf. Deze individualisering heeft tot gevolg dat er minder eensgezindheid bestaat binnen de organisatie, hetgeen juist een enorme drijfveer kan zijn voor.
Reactie plaatsen