Gezond werken op kantoor: hoe veilig en gezond werken de prestaties verbeteren
16 september 2019 
20 min. leestijd

Gezond werken op kantoor: hoe veilig en gezond werken de prestaties verbeteren

Bedrijven zijn altijd bezig om de prestaties van hun werknemers te verbeteren. Immers een hogere effectiviteit betaalt zich weer uit in meer winst. In dit artikel zullen we beschrijven hoe veilig en gezond werken de prestaties van werknemers kan verbeteren. Er wordt gekeken naar de gezondheidsrisico’s die een ongezonde werkplek met zich meebrengt en welk wetenschappelijk bewijs er is voor voordelen van gezond werken. We beschrijven de rol die het management heeft op gezond werken en of het een goed idee is om staand te werken. Ook worden de voordelen van meer beweging genoemd en worden een aantal tips gegeven om een kantoor meer ergonomisch te maken.

Daarnaast worden een aantal zaken bekeken die in het interieur van een kantoor tot betere prestaties kunnen leiden. Onder andere het belang van gezonde voeding en de rol van licht en de temperatuur op het welzijn van de werknemer komen voorbij. Er wordt beschreven hoe het beste kan worden omgegaan met een powernap en hoe het interieur werknemers kan inspireren. Als laatste kijken we naar de positieve invloed van planten, die de lucht kunnen filteren en werknemers gelukkiger kunnen maken.

Risico’s van een ongezonde werkplek

Een ongezonde werkplek brengt verschillende risico’s met zich mee, zowel goed zichtbare als verborgen risico’s. Als een werkgever deze risico’s negeert, kan dat leiden tot gezondheidsklanten van werknemers, absentie door ziekte en in het uiterste geval langdurig ziekteverlof. Dit zorgt weer voor kosten, zoals extra zorgkosten en een verminderd moraal. Het verschilt per werkomgeving wat voor soort risico’s er zijn, maar het is voor werkgevers belangrijk om alle risico’s in kaart te brengen. Veel werkgevers denken bij een kantooromgeving niet snel aan plek waar gezondheidsklachten kunnen ontstaan, maar de praktijk leert dat er toch een aantal risico’s zijn die goed in kaart moeten worden gebracht. Daarnaast zijn er door overheid regels opgesteld (Arbowet), waaraan een werkplek zich moet voldoen.

Risico’s in een kantooromgeving

Een kantooromgeving lijkt altijd een relatief veilige plek waar een werknemer weinig risico’s loopt. Dit is natuurlijk gedeeltelijk waar, in een kantooromgeving wordt niet met gevaarlijke chemicaliën gewerkt en worden er ook geen zware machines gebruikt. Dit neemt niet weg dat er toch wel risico’s zijn in een kantooromgeving. Een kantoor is een plek waar veel mensen acht uur per dag op elkaars lip zitten. Hierdoor kunnen er spanningen ontstaan, wat weer kan leiden tot problemen zoals pesten, seksuele intimidatie of zelfs geweld. Daarnaast kan er een te hoge werkdruk zijn op een kantoor, wat weer kan leiden tot een burn-out. Een goede manier om dit tegen te gaan is om een ruimtelijk kantoor te hebben, met plekken voor ontspanning en plekken waar mensen zichzelf kunnen terugtrekken.

Vergeet de verborgen risico’s niet

Risico’s voor de gezondheid zijn in een kantoor meestal lastiger te zien dan risico’s op bijvoorbeeld een bouwplaats. Sommige gezondheidsklachten komen pas na jaren aan het licht, door werkzaamheden die onschuldig lijken op het eerste oog. Een goed voorbeeld hiervan is het werken met de computer. Een computer is al jaren niet meer weg te denken uit een kantooromgeving, maar kan een aantal gezondheidsklachten veroorzaken als de werkgever niet goed oplet. De zithouding achter het bureau moet goed zijn, anders kan een werknemer bijvoorbeeld last krijgen van een ‘muisarm’ (RSI). Daarnaast is het belangrijk om goed achter je bureau te zitten en af en toe een stukje te lopen. Doet een werknemer dit niet, dan kan dit weer tot langdurige gezondheidsklachten leiden. Een goede oplossing hiervoor is om ergonomische meubels te gebruiken in het kantoor en om lopen op de werkvloer te stimuleren.

De kosten van een ongezonde werkplek

Een ongezonde werkplek kan voor hoge kosten zorgen, die een werkgever lang kunnen achtervolgen. Zoals met meestal alles, is het dus beter om te voorkomen dan om te genezen. De meest voor de hand liggende kosten zijn natuurlijk ziektekosten. Een werkgever is verplicht om een werknemer die ziek is zijn loon door te betalen, met een maximum van twee jaar. Daar houdt het echter niet op, na deze twee jaar kan het zo zijn dat het UWV de werkgever belast met de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) van een zieke werknemer. Deze kan tot tien jaar doorlopen. Het risico bestaat dus dat een werkgever een zieke werknemer twaalf jaar lang moet doorbetalen.

Het overtreden van de Arbowet (niet voldoen aan de eisen van een gezonde werkplek) kan tot boetes lijden. De Arbowet verschil per industrie, maar het is belangrijk om voor een gezonde en veilige werkplek te zorgen. De boetes kunnen substantieel zijn en kunnen dus beter vermeden worden.

Daarnaast zijn er ook nog ontastbare kosten. Als er veel zieke werknemers zijn is dit slecht voor het moraal op de werkvloer. Daarnaast kunnen werknemers het idee krijgen dat ze niet belangrijk zijn, als er een ongezonde werkplek is. Het is dus van groot belang om te zorgen voor een gezonde werkplek!

Bestaande onderzoeken naar gezond werken

Zoals eerder besproken kan een ongezonde werkplek negatieve gevolgen hebben voor werknemers. Is het tegenovergestelde dan ook waar? Kan een gezonde werkplek positieve gevolgen hebben voor werknemers? Dat lijkt natuurlijk logisch, maar het is nu ook echt bewezen. Recentelijk hebben de Universiteit Twente en CBRE (een grote vastgoedonderneming) een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de gevolgen van een gezond kantoor. Een verandering in een vijftal elementen om het kantoor gezonder te maken lijkt te leiden tot werknemers die zich beter voelen en minder ziekteverzuim. Het CBRE durft zelfs te stellen dat het aanpassen van de werkomgeving een verstandige investering is!

Vijf gezonde werkplek tips

Wat is nu de beste manier om een gezond kantoor te creëren voor werknemers? Hieronder lees je vijf gezonde werkplektips, direct gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Twente en CBRE.

 1. Meer planten op kantoor: meer groen op het kantoor leidt volgens het onderzoek dat 78% van de werknemers zich gelukkiger voelt. Uiteraard moet het interieur wel geschikt zijn voor meer planten in het kantoor. Een goede tip is om een ‘groene muur’ van planten te creëren, dit kost weinig ruimte maar zorgt wel voor een groen gevoel.
 2. Zorg voor de juiste verlichting: het is al jaren bekent dat verlichting een belangrijke rol speelt in de productiviteit van werknemers. Na een verandering in de verlichting hadden de werknemers van CBRE het gevoel 18% beter te presteren. Belangrijk is om te zorgen dat het licht is afgestemd op het bioritme.
 3. Aanbod van gezonde voeding: vaak zijn er op kantoor snacks te vinden, maar dit zijn meestal ongezonde opties zoals snoep of cake. Dit kan een suikerdip veroorzaken, dus wat beter werkt zijn gezonde snacks. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fruit of gezonde noten. Bij CBRE zorgde dit ervoor dat 66% van de werknemers zich gelukkiger voelt.
 4. Meer aandacht voor een gezonde mentale balans: het is belangrijk dat werknemers een goede mentale balans hebben. Wat hierbij kan helpen is bijvoorbeeld een ruimte voor yoga of een stilteruimte waar werknemers kunnen mediteren. Het onderzoek liet zien dat 66% van de werknemers van CBRE zich energieker voelde na de veranderingen.
 5. Zorg voor meer beweging: in de moderne kantooromgeving zitten de meeste werknemers al gauw acht uur lang achter een bureau, terwijl het juist belangrijk is om beweging op kantoor te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door het stimuleren van een wandeling tijdens de lunch of een lopende vergadering.

De positieve gevolgen van een gezond kantoor

Al deze tips zorgen ervoor dat werknemers fit zijn op kantoor en zichzelf gezonder voelen. Het onderzoek laat zien dat een gezonde werkplek positieve gevolgen heeft. De werknemers voelde zich na het onderzoek beter door alle veranderingen en dit had weer een positief effect op de effectiviteit op het kantoor. Gemiddeld zorgde een gezonde werkplek op het kantoor voor een stijging van 10% in de prestatie van de werknemer.

Rol van leiderschap op gezond werken

Een punt wat vaak wordt overkeken als het om gezond werken gaat is het leiderschap binnen een kantoor. Leidinggevenden kunnen namelijk binnen een kantoor voor een gezonde werkplek zorgen, door bijvoorbeeld naar werknemers te luisteren. Dit kan weer de kans op bijvoorbeeld een burn-out verminderen, omdat werknemers zich gehoord voelen. Wat kunnen leidinggevenden nog meer doen? Volgens hoogleraar Willem van Rhenen van de Business Universiteit Nyenrode, is goed leiderschap en communicatie over de gezamenlijke doelen belangrijk.

Goed leiderschap

Goed leiderschap is lastig te meten, maar het gaat er tegenwoordig om dat de leidinggevende weet wat er speelt op de werkvloer. Dat de werknemers naar de leidinggevende durven te stappen met hun problemen. Hierbij is het minder van belang wat de managementstijl is van de leidinggevende, maar meer van belang dat de leidinggevende empathisch is en dat de leidinggevende de emoties van de werknemers begrijpt. Het gaat dus meer om emotionele intelligentie dan om leiderschapsstijl.

Goede communicatie

Wat ook van belang is voor het welzijn van de werknemers is goede communicatie. Een belangrijke focus hierin ligt op de communicatie over de gezamenlijk ambitie en doelen van het bedrijf, de afdeling of het team. Een goede leider geeft de richting en ambitie aan, zodat werknemers hierin mee kunnen gaan. Vaak is het probleem dat de ambities vaag en generiek zijn, terwijl het juist belangrijk is dat de ambitie helder en compact is. Zo kunnen de werknemers het makkelijk onthouden en zullen ze enthousiast en gemotiveerd blijven.

Sta- en zit werkplekken

Sinds mensenheugenis zitten mensen op kantoor. Het is een comfortabele manier om de dag door te brengen, maar is acht uur lang op kantoor zitten wel zo verstandig? Recentelijk onderzoek heeft uitgewezen dat zittend werken schadelijk kan zijn voor je gezondheid. Zittend werken wordt dan ook wel het ‘nieuwe roken’ genoemd. Het is slecht voor je en de effecten zijn pas op de lange termijn te merken. Een oplossing hiervoor kan staand werken zijn, met bijvoorbeeld een sta zit bureau of een staand bureau.

Wat zijn de gevaren van zittend werken?

De Amerikaanse arts James Levine zei in 2014 dat zitten meer mensen doodt dan HIV en bedacht de term ‘zitten is het nieuwe roken’. Door zittend te werken verbrandt een werknemer bijna geen calorieën, omdat het lichaam bijna niet hoeft te werken. Het verschilt per onderzoek wat de negatieve gevolgen kunnen zijn, maar veel genoemde gezondheidsrisico’s zijn een verhoogde kans op hartziekten, risico op diabetes en een lagere levensverwachting. Gelukkig zijn de gevolgen van zittend werken niet onomkeerbaar en kunnen de risico’s beperkt worden door compensatie. Meer beweging en staand werken lijken te kunnen helpen om een gezondere werkstijl te creëren.

Is staand werken de oplossing?

Staand werken is helaas niet de magische oplossing om alle medische risico’s te laten verdwijnen. Als je de hele dag alleen maar stil staat blijven er risico’s ontstaan, dus de oplossing lijkt zoals altijd in het midden te liggen. Een zit sta bureau is een goede optie, omdat de werknemer dan de keuze heeft om te zitten of om te staan. Regelmatige beweging in combinatie met staand werken lijkt een positieve invloed te kunnen hebben. Een recent onderzoek uit Engeland heeft kunnen aantonen dat staand werken inderdaad een positief effect heeft op de gezondheid. De werknemers kregen een sta zit bureau dat in hoogte te verstellen is. De gemiddelde tijd die zittend werd doorgebracht verminderde van in een jaar tijd met 82 minuten. De werknemers waren minder moe, hadden minder spanning en het aantal klachten zoals rugpijn verminderde aanzienlijk. Om een gezonde werkplek op kantoor te maken kan een staand bureau of een sta zit bureau dus helpen. Voor organisaties waar dit een te grote stap is, kan bijvoorbeeld ook worden gekeken naar ergonomische bureaustoelen. Hiermee kunnen in ieder geval het aantal rugklachten worden verminderd.

Meer beweging: van lopend vergaderen tot staand lunchen

Meer beweging en minder zitten heeft positieve effecten op de gezondheid van werknemers en vermindert medische risico’s. Sommige artsen adviseren zelfs dat werknemers 32x keer per werkdag opstaan om te bewegen, met een minimum van 2x per uur. Het is dan dus ook van belang om beweging te stimuleren om werknemers gezond te houden en om het ziekteverzuim te verminderen. Dit kan lastig zijn, maar gelukkig zijn er legio aan mogelijkheden om beweging en gezond werken te stimuleren.

Positieve effecten van meer beweging

Uit onderzoek blijkt dat beweging erg belangrijk is voor de gezondheid. Beweging beschermt tegen hartkwalen en kan goede cholesterolwaardes stimuleren in je bloed. Ook kan beweging helpen om het risico op een depressie te verminderen. Een recentelijk onderzoek heeft aangetoond dat beweging ook een positief effect kan hebben voor werknemers op kantoor. De deelnemers uit het onderzoek gaven aan dat ze na meer bewegen op werk (door actieve promotie) dachten 12% beter te presteren. Veel werknemers pasten hun gedrag op kantoor aan, bijvoorbeeld door elkaar op te zoeken in plaats van een email te sturen. Ook rapporteerden de deelnemers dat 65% zich energieker voelde en dat 71% zich gezonder voelden. Beweging heeft dus een positief effect op de fysieke en mentale gezondheid van werknemers.

Hoe kan je beweging stimuleren in een kantooromgeving?

Er is dus aangetoond dat beweging een positieve invloed heeft op het kantoorleven, maar hoe kan een werkgever beweging het beste stimuleren. Er zijn gelukkig een aantal zaken die een werkgever eenvoudig kan doen om beweging te stimuleren. Zo kunnen vergaderingen worden ingepland die lopend worden gehouden, bijvoorbeeld tijdens een wandeling om het gebouw, of met slecht weer wellicht op een aantal loopbanden in het pand zelf.

Daarnaast kan een werkgever het aantal zitplekken in de kantine verminderen en meer statafels neerzetten. Ook kan het goed zijn om het lopen van een rondje tijdens de lunch te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door in de kantine een aantal wandelingen te laten zien, met informatie over hoelang elke wandeling is. Hierdoor zullen werknemers meer gaan bewegen en nog steeds op tijd terug zijn voor het tweede deel van de werkdag! Als laatste kan een bedrijf nadenken over het verschaffen van sportschoolabonnementen of zelfs het bouwen van een gym in het pand.

Ergonomie op het kantoor

Een gemiddeld persoon spendeert een groot gedeelte van zijn leven op kantoor. Het is dus van belang om een kantoor goed in te richten. Een belangrijk concept hierin is ergonomie. Dit betekent eigenlijk het aanpassen van een ruimte aan de mens, om deze zo goed mogelijk te laten functioneren. Belangrijk is dus om ergonomie op de werkplek door te voeren, zodat een werknemer comfortabel kan werken en geen last krijgt van gezondheidsklachten. Een groot onderdeel hiervan is een gezonde werkhouding en gelukkig zijn er een hoop ergonomische hulpmiddelen beschikbaar om dit te verwezenlijken.

Wat is precies een gezonde werkhouding?

Een gezonde werkhouding is één van de belangrijkste onderdelen van het ergonomisch werken. Met een gezonde werkhouding zijn veel gezondheidsklachten te voorkomen en voelen werknemers zich gelukkiger en gezonder. Hieronder staan een aantal tips voor een gezonde werkhouding:

 • Correcte positie van je hoofd: zorg ervoor dat je recht voor je beeldscherm zit en niet naar beneden kijkt.
 • Juiste hoogte van je beeldscherm: je beeldscherm moet op de correcte hoogte staan en het is belangrijk dat je niet de hele dag schuin kijkt. Zet je beeldscherm dus recht voor je en zorg dat je niet voorovergebogen zit.
 • Voorkom ‘vierkante ogen’: een hele dag naar een beeldscherm staren kan vermoeiend zijn, dus het is altijd goed om een aantal keer per dag een kleine pauze in te lassen zonder beeldscherm. Neem bijvoorbeeld een kopje koffie of praat even met een collega.
 • Zit correct: de meeste tijd binnen een kantoor wordt zittend gespendeerd, dus het is belangrijk om een goede bureaustoel te hebben waarin je comfortabel en met een rechte rug kan zitten. Dit kan een hoop klachten voorkomen, zoals bijvoorbeeld rugpijn.
 • Goede positie muis en toetsenbord: het is belangrijk dat je niet de hele dag in een rare positie zit, dus zorg ervoor dat je toetsenbord recht tegenover je beeldscherm staat en dat je een goede muis hebt.

Welke ergonomische hulpmiddelen zijn er?

Ergonomisch werken en een gezonde werkhouding zijn dus erg belangrijk en gelukkig zijn er een hoop makkelijke ergonomische hulpmiddelen om deze doelen te bereiken. Het makkelijkste hulpmiddel is een ergonomische muis, die meestal voor een kleine prijs beschikbaar zijn, terwijl de impact groot is. Een correcte computermuis kan een hoop klachten voorkomen en is makkelijk te implementeren.

Daarnaast zijn speciale bureaustoelen beschikbaar, waardoor ergonomisch zitten makkelijker wordt en het risico op medische klachten wordt verminderd. Een ander handig hulpmiddel is een ergonomisch bureau. Deze zijn meestal in hoogte te verstellen, waardoor iedereen op de juist hoogte kan werken, zonder een stijve nek te krijgen.

Variatie op de werkvloer

Al snel zitten veel mensen acht uur per werkdag op kantoor en zitten zonder na te denken de hele dag in dezelfde houding. Dit kan zorgen voor nek-, schouder- en rugklachten. Het is dus belangrijk om te variëren hoe je zit gedurende de werkdag. Daarnaast komt het al snel voor dat er ‘kliekjes’ ontstaan op de werkvloer en veel collega’s alleen met hun eigen team praten. Dit zorgt voor verminderde effectiviteit en een slechte doorstroom van goede ideeën. Af en toe praten met nieuwe collega’s of mensen buiten je eigen afdeling kan leiden tot nieuwe inzichten en zorgt voor een betere sfeer op de werkvloer.

Verander eens hoe je zit!

Acht uur lang in dezelfde houding blijven zitten kan funest voor je gezondheid zijn. Het is slecht voor je houding en bloedcirculatie. Probeer daarom altijd elk uur een andere houding aan te nemen, variatie is belangrijk! De meeste kantoren bieden verschillende zitmogelijkheden aan, probeer daarom eens op een loungebank te werken, zit eens in een hangmat of probeer eens een staande vergadering te houden. Door te variëren met je houding voel je je aan het einde van de werkdag niet versleten en heb je nog genoeg energie over om leuke dingen te doen!

Leer je collega’s kennen

Al snel voelen we ons comfortabel binnen ons eigen team en willen we eigenlijk zo min mogelijk contact met andere collega’s. Dit kan funest zijn voor een organisatie, omdat goede ideeën teams blijven hangen binnen bepaalde. Het kan dus goed zijn om af en toe met collega’s uit andere teams te praten, om van hen te leren en wellicht samen tot oplossingen te komen. Daarnaast kan een goede band met je collega’s ook de productiviteit verhogen, omdat je makkelijker een probleem kan bespreken. Ook maakt het je werk leuker als je af en toe met elkaar kan lachen. Op die manier is de is de werkdag zo alweer voorbij!

Het belang van water en gezonde voeding

Vaak is er in een kantoorkeuken koffie en frisdrank te vinden en met wat geluk ook een taart van iemand die jarig is. Ook kiezen werknemers er vaak voor om een vette hap te eten als lunch. Dit zijn allemaal dingen die erg lekker zijn, terwijl het misschien niet de meest slimme keuzes zijn. Af en toe wat fruit in plaats van snoep en een glas water in plaats van koffie kan al een groot verschil maken voor je gezondheid en productiviteit op werk. Recent onderzoek heeft dit bewezen. In een bedrijf wat zich ging focussen op gezond eten zei 78% van de werknemers zich energieker te voelen en 52% voelde zich gezonder.

Hoeveel water moet je nou precies drinken?

Het meest gedronken drankje voor mensen op kantoor is meestal een kop zwarte koffie. Je wordt er alerter van en je kan er weer tegen aan. Daarnaast is koffie natuurlijk ook erg lekker. Veel mensen drinken ook veel limonade of cola op werk, wat soortgelijke effecten heeft door de suiker die erin zit. Echter, het kan ook goed zijn om eens af te wisselen met een glas water.

Dit is goed voor de gezondheid, heeft geen calorieën en geeft een verfrissend effect. Het is algemeen aangeraden op ongeveer twee liter water per dag te drinken. Als je ’s ochtends een flesje water drinkt en na de lunch een flesje water zit je dus al op de helft. Het is dan ook een goed idee om water op het kantoor aan te bieden. Dit kan al vrij goedkoop, met een mooi waterpunt wat je werknemers fris en gezond houdt. Het kan het middelpunt van het interieur worden.

De voordelen van gezonde voeding

Gezonde voeding is een punt wat vaak vergeten wordt gedurende een werkdag. Je ben al acht uur lang aan het werken, dus je verdient af en toe een lekkere snack! Helaas zorgt een vette hap er al snel voor dat je je log voelt en een stuk taart kan een suikerdip geven. Daarboven op komen nog alle calorieën. Meer en meer bedrijven gaan dit inzien en bieden steeds meer gezondere snacks en lunch aan. Met het aanbieden van een aantal simpele dingen, zoals wat fruit, noten en gezondere lunchalternatieven kan er al snel een focus worden gelegd op gezonde voeding. Er zijn genoeg lekkere opties, die minder calorierijk zijn en toch een energieboost geven. Daardoor voelen werknemers zich fitter, energieker en zijn ze aan het einde van de dag gelukkiger!

Verlichting en ventilatie

Een onderdeel wat al gauw veel invloed heeft op je gezondheid tijdens het werken, maar wat snel vergeten wordt, is de verlichting en ventilatie van een kantoor. Iedereen herkent het wel als het weer winter wordt: je komt binnen op kantoor voordat het licht wordt en als je ’s avonds naar huis gaat is het alweer donker. Je zit heel de dag binnen en wordt langzaam depressief. Daarom is verlichting juist zo belangrijk, het heeft een grote invloed op de mentale gesteldheid van werknemers. Daarnaast speelt ventilatie ook een rol. Als het op kantoor muf en slecht doorlucht is, word je al snel vermoeid en suffig, met verslechterde prestaties als resultaat.

Hoe zorg je voor de beste verlichting?

Licht heeft een grote invloed op onze prestaties. Het kan onze stemming en ons concentratievermogen aantasten. Het is dus belangrijk om voor goede verlichting te zorgen op kantoor. Grote open ruimtes, een plafond van glas en veel ramen zijn goede voorbeelden van zaken die in het kantoor interieur kunnen worden verwerkt om voor meer licht te zorgen. Het beste is om zoveel mogelijk indirect licht te gebruiken. Dit is licht dat wordt weerkaatst, tegen bijvoorbeeld de muur achter je bureau. Hierdoor heb je minder last van een glans op je beeldscherm. Onderzoek heeft uitgewezen dat er een grote slag is te slaan met de verlichting op kantoor. In een kantoor waar de verlichting goed werd geregeld voelde 71% van de werknemers zich energieker.

Vergeet de ventilatie niet!

Je ziet het niet, maar je merkt het wel. Een goede luchtkwaliteit heeft een grote invloed op je werkprestaties. Als de lucht niet goed gefilterd wordt of als er te weinig frisse lucht binnen komt, zakken de werkprestaties al snel. Een goede luchttoevoer is dus van groot belang. Hiermee kan in het kantoor interieur al rekening worden gehouden, door ramen te plaatsen die open kunnen en een goede luchtfilter te gebruiken. Wat ook kan helpen is om af en toe een rondje buiten te lopen, zo heb je gelijk wat beweging en ook nog een frisse neus!

Akoestiek en klimaat

Een top vijf irratie voor iedereen op kantoor is het klimaat en een verkeerde akoestiek. Een te warm of te koud kantoor kan voor veel stress zorgen, wat weer negatieve invloed heeft op de werkprestaties van werknemers. Daarnaast kan een verkeerde akoestiek ervoor zorgen dat je elk telefoongesprek op de afdeling hoort. Dit bevordert natuurlijk niet de sfeer op kantoor.

Hoe kan je goede akoestiek verwerken in het kantoor interieur?

De akoestiek van een kantoor is iets wat tijdens de inrichting van een kantoor goed geregeld moet worden. Belangrijk is om ervoor te zorgen dat het geluid niet te ver kan gaan, om zo de concentratie van iedereen hoog te houden. Het is slim om aparte, afgesloten belruimtes te creëren om de rust te bewaren. Ook is een goede demping een slim idee, om zo het geluid tot een minimum te houden. Als laatste is het een goed plan om bij de indeling van een kantoor rekening te houden met de verschillende afdelingen, bijvoorbeeld door afdelingen die veel bellen (bijvoorbeeld sales, transport) bij elkaar te zetten. Hierdoor wordt de overlast door geluid beperkt.

Een goede temperatuur is van levensbelang

Het is een strijd die op bijna elk kantoor wordt gevochten, hoe warm of hoe koud moet het op kantoor zijn. Iedereen heeft zijn eigen mening en het zorgt voor grote frustraties. Een slimme oplossing hiervoor is om een centraal klimaatsysteem te laten installeren. Dan zijn er nooit meer discussie over de temperatuur en kan de focus verlegd worden naar het werk. Voor een betere productiviteit is het goed om de temperatuur altijd wat kouder te zetten, dit zorgt namelijk voor een betere focus. Daarnaast is het makkelijker om een extra sweater aan te trekken als het wat kouder is, dan om jezelf af te koelen in een te warm kantoor.

Moeten we de powernap naar het kantoor halen?

Het is een trend die is over komen waaien vanuit Amerika, maar nu ook steeds populairder wordt in Nederland: een powernap. Een powernap een is kort slaapmoment op het midden van de dag, die ervoor zorgt dat je je weer fit voelt en da je er weer tegenaan kan gaan! Belangrijk is wel om hier in het interieur rekening mee te houden, want je kan natuurlijk niet achter je bureau in slaap vallen!

Voordelen van een powernap

Een powernap heeft vele voordelen, die het aantrekkelijk maken voor werkgevers om het idee te ondersteunen. Het kost niet te veel tijd, terwijl wel is bewezen dat het de productiviteit verhoogt en de stress van werknemers verlaagd. Na een kort dutje voel je je meestal weer helemaal fit en het werkt in de meeste gevallen langer dan een kop koffie. Ook is het goed voor de sfeer op kantoor, want mensen zullen minder snel geprikkeld zijn na een kort slaapmoment. Ook is een dutje een goed pauze moment, waarin je hersenen de tijd krijgen om alle informatie van de ochtend te verwerken. Meestal wordt iedereen wakker bruisend met energie en met nieuwe ideeën. Het is dus goed voor de creativiteit!

Drie tips voor de perfect powernap

Het is dus duidelijk dat een powernap een goed idee is, maar hoe heb je de perfecte powernap? Met de volgende drie tips ben je verzekerd om weer helemaal fit wakker te worden!

 1. Slaap niet te lang: als je een te lange powernap hebt, dan slaap je te diep en word je niet goed wakker. De perfecte duur van een powernap is ongeveer tussen de 20 en 30 minuten, zodat je wel slaapt maar niet te diep wegzakt.
 2. Zet je telefoon uit: je telefoon kan funest zijn voor je powernap. Als je net ben ingedut is het verschrikkelijk om wakker gebeld te worden. Zet daarom altijd je telefoon uit of op stil.
 3. Zoek een goede plek uit: achter je bureau even snel een dutje doen is niet gewenst. Het is het beste als er op kantoor een plekken zijn om een dutje te doen, bijvoorbeeld een afschermde ruimte met kussens en hangmatten.

Inspirerend en motiverend interieur dat ons actief houdt

Het is duidelijk geworden dat een gezonde en actieve werkhouding goed is voor een bedrijf. De prestaties van de werknemers gaan omhoog en het ziekteverzuim wordt lager. Het interieur van een kantoor kan daaraan bijdragen, door te inspireren en werknemers te motiveren om actief te zijn.

Een inspirerend interieur

Een kantoor interieur kan werknemers inspireren om actief te zijn tijdens een werkdag. Denk bijvoorbeeld aan motivatieposters of videobeelden van sportende mensen in de lobby. Een andere inspiratie kan het management zijn, het is immers beter om te leiden door het goede voorbeeld te geven. Het interieur kan hier aan bijdragen door bijvoorbeeld een ruimte te creëren waar het management inspirerende speeches kan geven.

Hoe kan een interieur motiveren om actief te zijn?

Een interieur kan ook goed bij dragen aan de motivatie om actief te zijn. Er kan ruimte worden gemaakt in het interieur om actief bezig te zijn. Immers, als je het kantoor niet hoeft te verlaten om actief te zijn, zal je het sneller doen. Dit kan met een aantal speelse dingen, bijvoorbeeld door een tafeltennistafel neer te zetten of stangen neer te hangen die mensen uitdagen om zichzelf op te trekken. Het kan ook serieuzer, door bijvoorbeeld ruimte te creëren voor een kleine sportschool of een zwembad. Het doel is altijd hetzelfde, werknemers motiveren om actiever te worden.

Hoe een groen kantoor ons gelukkiger (en gezonder) maakt

Planten op kantoor zijn een goede laatste toevoeging die de prestaties van werknemers kunnen verbeteren. Planten hebben vele voordelen, die positief uit werken voor iedereen op kantoor. Ze helpen met het verbeteren van de luchtkwaliteit, ze dempen geluid en maken werknemers gelukkiger. Uit onderzoek blijkt dat 78% van de werknemers gelukkiger zijn als ze werken in een groene omgeving en ze denken dat hun prestaties met 10% zijn verbeterd. Als laatste ziet het er natuurlijk veel mooier uit en kan je zelfs met een laag budget een groen kantoor creëren!

Verbeter de luchtkwaliteit met planten

Eerder hebben we besproken dat ventilatie belangrijk is voor de prestaties op het kantoor. Planten kunnen ook bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit, namelijk op drie verschillende manieren:

 1. Planten zuiveren de lucht, ze vernietigen fijnstof door het uit de lucht te halen.
 2. Planten zorgen voor een verhoging van het zuurstofgehalte, door koolstofdioxide om te zetten in zuurstof.
 3. Planten zorgen voor een goede luchtvochtigheid, door zuurstof vochtig te maken, wat weer klachten zoals keelirritaties kan voorkomen.

Andere voordelen van planten op kantoor

Naast het verbeteren van de luchtkwaliteit, zorgen planten op kantoor ook voor andere voordelen. Planten zorgen namelijk voor een vermindering van geluid, door de nagalm te verminderen. Hierdoor kan dus overlast door geluid worden verlaagd. Daarnaast voelen mensen zich beter als ze in een groene omgeving werken. Ook blijkt uit een onderzoek van TNO dat planten een rustgevend effect hebben op mensen, wat de stressniveaus weer kan verlagen.

Over de schrijver
Reactie plaatsen